top of page

Utskifting av synlige fyllinger

Utskifting av amalgamfyllinger:

 

Tidligere var det vanlig å bruke amalgam som fyllingsmate­riale. Amalgamfyllinger er gråsvarte på farge og skiller seg derfor ut i tannrekken. I tillegg kan man ofte se at tannsub­stansen rundt fyllingen får et blålig skjær. Om man ønsker det, kan man skifte ut synlige amalgamfyllinger med mer estetiske alternativer. I mange tilfeller kan en tannfarget fylling i plast (kompositt) være en god løsning.

 

Dersom amalgamfyllingen er stor, kan det alternativt brukes et porselensinnlegg eller en keramisk krone. Disse er sterkere og penere enn fyllinger i plast, men også vesentlig dyrere.

 

Utskifting av tannfargede fyllinger:

 

Når det gjelder plastfyllinger, kan disse over tid endre farge slik at de skiller seg ut i forhold til tannen. Dersom fyllingene ligger på lett synlige tannflater, kan dette virke skjemmende i et ellers pent smil. Særlig er overgangen mellom tann og fylling utsatt for misfarginger. Her kan fargestoffer fra kaffe, te, røyk osv. med tiden trenge inn og gjøre fyllingene mer synlige. Dersom dette ikke kan korrigeres med puss og poler­ing, kan fyllingene i stedet skiftes. De nye fyllingene legges da med en farge som er mest mulig lik tannfargen.

 

Utskifting av fyllinger etter tannbleking:

 

De fleste som prøver tannbleking får lysere tenner. Hvor mye lysere tennene blir, varierer fra person til person. Det er viktig å vite at fyllinger ikke endrer farge ved tannbleking. Der­som tennene responderer godt på blekingen og blir mark­ert lysere, vil derfor plastfyllinger på tennenes fremside tre tydeligere frem. For å oppnå et godt sluttresultat, kan det derfor vise seg nødvendig å skifte synlige plastfyllinger etter at blekingen er gjennomført.

Klinisk bildegalleri

Video

bottom of page